BiHNaslovna

Vremenska prognoza: U BiH pre­težno oblačno s kišom

|Glas Krajine

Da­nas se u BiH očeku­je pre­težno oblačno vri­je­me s ki­šom. Vi­še pa­da­vi­na u dru­goj po­lo­vi­ni da­na. Vje­tar slab do umje­re­ne jačine južnog smje­ra. Lo­kal­no po­vre­me­no može bi­ti ja­kih uda­ra ju­ga. Naj­niža ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra vaz­du­ha između 6 i 11°C, na ju­gu ze­mlje do 13°C. Naj­vi­ša dne­vna tem­pe­ra­tu­ra između 11 i 17 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

Slični članci

Back to top button
Close