USK

“UDBOR92-95” Bosanski Petrovac: Komisija i organi ŠPD-a omaložavaju borce Armije Bosne i Hercegovine

Iz jednog boračkog udruženja u Bosanskom Petrovcu "UDBOR92-95" upozoravaju na kriminal i nepotizam koji se dešava u Unsko-sanskim šumama. Njihovo obraćanje prenosimo u cijelosti:

“Kao jedina i krovna boračka organizacija koja egzistira u Bosanskom Petrovcu smo ogorčeni načinom na koji su diskriminirali naši članovi, časni borci Armije Republike Bosne i Hercegovine i članovi njihovih porodica.

U prvom redu tu mislimo na Šundrić Šefika koji nije primljen u radni odnos prilikom provođenja konkursne procedure u ŠPD „Unsko-sanske šume“ doo Bosanska Krupa a prioritet je dat izvjesnom Ivančić Mati. Prema saznanjima koje imamo Ivančić Mato ne samo da nije bio borac Armije BiH već je bio jedan od onih koji je radio na urušavanju jedine nam države Bosne i Hercegovine i direktno se borio protiv nje. Njegov današnji angažman je jako enigmatičan i preporučujemo i Vama medijima da se malo raspitate o kome je riječ i kakva je njegova uloga danas.

Takođe ista situacija je i sa Mešić Satkom, gdje su komisija za provođenje konkursne procedure i organi ŠPD-a prioritet dali nekom ko ne pripada ovoj skupini ljudi. Uz dužno poštovanje prema prvorangiranoj osobi, čiji muž niti je bio borac a niti je u teškom stanju socijalne potrebe kao Mešić Satka.

Šundrić Šefik je čitav život bio u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, tačnije u Trećem Korpusu. Nepravedno je još prije 17 godina ostao bez posla u Općinskom organu uprave kada je napravljena reoragnizacija uprave pod izgovorom reformi a suštinski razlozi su bili otpuštanje 22 zaposlenika Bosnjačke nacionalnosti. Ne treba ni govoriti da je tada načelnik Općine bio srbin. Od tada pa do danas on je bez stalnog posla i egzistencije, radio je povremeno kao sezonski radnik u šumama. Nema riješeno niti stambeno pitanje, i socijalni je slučaj. Isti slučaj je i sa suprugom rahmetli borca Kasima Mešića, Satkom Mešić dok je Ivančić Mato je izuzetno situirana osoba.

Istinski boli činjenica da je poslanik Zlatko Hujić svojim političkim uticajem “isposlovao” zapošljavanje Mate Ivančića na štetu borca Armije Republike BiH Šefika Šundrića što je javno i priznao na posljednoj sjednici skupštine. Koliko znamo, Krivični zakon i Zakon o krivičnom potupku je tretirao i trgovinu uticajem stoga čudi ćutanje nadležnih institucija.

Loading...

Ne treba ni govoriti da je Zlatko Hujić cijeli rat proveo van Bosne i Hercegovine a Mato Ivančić radio protiv jedine nam države u to vrijeme kao i danas. Ako uzmete u obzir ranije izjave Zlatka Hujića, da je Peti korpus popalio sve kuće po Bosanskom Petrovcu onda ta bol bude još jača. Međutim, to nam ne daje zapravo da pokleknemo i da ne nastavimo sa borbom s ciljem stvaranja boljeg životnog ambijenta za sve a posebno najčasnije sinove ove države, borce Armije BiH.

Komisija i organi ŠPD-a su ovim svojim činom omalovažili borce, časnu borbu Armije Bosne i Hercegovine i svrstali se na stranu onih koji i dan danas rade za kojekakve obavještajne agencije.

Bit ćemo istrajni da se svim demokratskim sredstvima borimo i izborimo za prava naših članova i članova njihovih porodica i na koncu dobijemo pravnu bitku protiv kriminalnog i nepotističkog zapošljavanja u Unsko-sanskim šumama nauštrb najčasnijih sinova ove zemlje, boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine i članova njihovih porodica. I nećemo stati samo na tome, već ćemo tražiti odgovornost svih u lancu koji takvo nešto čine.

Zajedno sa našim članovima ćemo podnijeti krivične prijave protiv odgovornih, voditi pravnu bitku na sudu za riješavanje radno-pravnog statusa naših članova i njihovih najbližih, tražiti odgovor Federalne i kantonalne inspekcije za rad i radne odnose za konkretno ovaj slučaj, insistirati na uključivanju OHR-ovog antikorupcionog tima, Tužilaštva, MUP-a i FUP-a. Za sve relevantne institucije ima prilično materijala u ovom njihovom kriminalno – nepotističkom zapošljavanju, a posebno nakon posljednje sjednice Skupštine kantona.

Nadalje, konkursom objavljenim u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana 09.11.2019. godine i na web stranici www.ussume.ba jasno je propisana potrebna dokumentacija. Ono što bode u oči jeste da se kao potrebna dokumentacija traži i „uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka“ kojeg izdaje nadležni sud a ne traži se „uvjerenje o nekažnjavanju“ kojeg izdaje MUP. Ukoliko pogledamo sve konkurse objavljene prije i poslje ovog konkursa može se uočiti da se svugdje traži „uvjerenje o nekažnjavanju“ izdato iz MUP-a a nigdje „uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka“. Da budemo postpuno jasni, član 17. Stav 1. Pravilnika o radu ŠPD-a propisani su opšti uslovi za prijem radnika u preduzeće a pod alinejom 4. se navodi „uvjerenje o nekažnjavanju“. Zašto nije u konkretnom slučaju poštovan važeći Pravilnik o radu ŠPD-a vjerovatno je jasno samo onima koji su provodili konkurs. Intencija komisije i Uprave preduzeća je da se u radni odnos prime osobe koje ne mogu takve potvrde pribaviti. To znači da će u radni odnos biti primljeni kandidati sumnjive prošlosti i one za koje je Zakon i pravilnik predstavljao barijeru ali ne i komisija i Uprava ŠPD-a. Uskoro ćemo u šumama imati one koji su imali nečistu prošlost, od onih koji su bili ubice, dileri narkotičkih sredstava i najgorih oblika kriminala. Sve zato što su bliski određenim politikama, prije svega ASDA. Ali nećemo imati u radnom odnosu demobilisane borce koji su zadužili sve nas koji danas živimo u ovoj državi i koji su zaslužni da danas sjedimo tu gdje sjedimo. Prema našim saznajnjima to je sve urađeno da se prime osobe bliske načelniku Ogreševiću a koje nose teret nečasnih radnji iz prošlosti.

Vrh kriminalne hobotnice se dosjetio da aplikantima nedopusti uvid u dokumentaciju niti svoju niti drugih članova komisije što upućuje da imaju nešto i sakriti. Ono sto je nonsens u provođenju konkursne procedure da je „ekspertna“ komisija bodovala odgovore na postavljena pitanja tipa „Zašto ste se prijavili na ovaj javni oglas“ ili „zašto mislite da vi trebate biti primljeni u radni odnos“ ili pak „da li bolje obavljate posao u timu ili sam“? Kako vam je poznato motivi prijave mogu biti različiti, kao i mišljenje aplikanata zašto treba dobiti prednost u odnosu na druge aplikante što je svakako subjektivnog karaktera i nikako ne mogu biti nešto što će se bodovati  i što će biti „selektivni“ faktor. Na ovim pitanjima su našim saborcima dodijeljivali po 1 ili 2 boda a onima koje su preferirali dodijeljivali po 5 bodova. Na koncu su “njihovi” kandidati stekli mršavu prednost nad našim borcima. Ne treba ni govoriti da uvid ni u ovo nisu dopustili. Da nije krajnje žalosno, bilo bi itekako smješno.

Napominjemo da niti jedno pitanje nije bilo vezano za struku iz oblasti za radno mjesto na koje sam se prijavio a što je moralo biti u ovom slučaju.

Tražit ćemo od relevantnih institucija da utvrde vjerodostojnost potvrda kandidata koji je primljen u radni odnos jer prema našim saznanjima postoji čitav niz priloženih fiktivnih potvrda o radnom iskustvu a koje su kao takve uvažene.

Sa borbom nastavljamo do konačne istine i pobjede.”

 

Loading...

Slični članci

Back to top button
Close