BiH

Špediterski “bugarski voz”: Pokušali ukrasti milione, otkriveni, platili i nikom ništa?!

U BiH je još jednom dokazano da država nema snage da se obračuna s kriminalom i korupcijom tamo gdje su “u igri milioni”, a da je spremna ekspresno se obračunati i izreći i kaznu zatvora za one koji nelegalno posijeku metar drva, kao što je nedavno zabilježeno u Bužimu.

Da je veća vjerovatnoća da ćete proći bez ikakvih sankcija ukoliko državu oštetite za milione, nego oni što su se za par stotina maraka “ogriješili “ o zakon iz prijeke potrebe, svjedoči i afera u kojoj je otkriveno da veliki broj špeditera u BiH nije plaćao administrativne takse koje plaćaju uvoznici i izvoznici po jednom predmetu, odnosno špediteri koji pripremaju robu za carinjenje.

Navođenje primjera čovjeka koji ukrade tri metra drva i za to bude kažnjen, nije poruka da takve slučajeve treba amnestirati od odgovornosti. Naprotiv, pravna država mora reagirati na svaku nezakonitost, no takav aršin mora važiti za sve, a naročito tamo gdje se obrću i kradu milioni maraka.

Loading...

A, da su oni koji državu oštete za višemilionske iznose, potom budu uhvaćeni na djelu u puno boljem položaju od onih koji od države ukradu par stotina maraka, uz to ne da bi profitirali, nego preživjeli, govori upravo ova priča.

Naime, Uprava za indirektno oporezivanje tokom prošlogodišnjih kontrola za uplate administrativnih taksi za unazad dvije godine otkrila je da je za samo prvih devet mjeseci tokom 2018. godine država oštećena za milionske iznose. I to tako što su carinici vršili carinjenje robe, a da prethodno špediteri nisu uplatili obaveznu administrativnu taksu za uvoz / tranzit / izvoz.

Zakonom o administrativnim taksama precizirano je da podnosioci carinskih prijava – zastupnici u carinskim postupcima, tj. špediteri plaćaju taksu za svaki uvoz, tranzit ili izvoz.

Međutim, kontrolom samo prvih devet mjeseci 2018. godine utvrđeno je da za više od 100.000 postupaka uvoza i tranzita odnosno više od 35.000 postupaka izvoza taksa nije plaćena, a da je roba ocarinjena.

Fokus je došao do podataka o iznosu od 2.291.850 KM neplaćenih administrativnih taksi po tom osnovu. Kontrola je provedena po nalogu pomoćnika direktora Sektora za carine Uprave za indirektno oporezivanje Vladimira Dragičevića.

Kada je kontrolni tim u sastavu šefova carinskih ispostava Zenica, Banjaluka i Grude, i to Hamdo Sušić, Goran Marinković i Mate Majić, uporedio dvije baze podataka, utvrdio je manjak uplaćenih taksi.

Premda je Sektor za informacione tehnologije UIOBiH registrovao tokom 2018. godine 769.625 uvoznih i 203.853 tranzitnih prijava, baza podataka Sektora za poslovne usluge u kojoj se registruju uplate pokazala je da se broj prijava ne poklapa s brojem uplata.

Kontrolni tim je utvrdio razliku između prijavljenih i uplaćenih taksi za čak – 100.339 iako je zakonom predviđeno da se uz svaku uvoznu i tranzitnu prijavu prilaže i administrativna taksa iz tarifnog broja (TB) 86.

Istovjetan postupak provjere urađen je i za izvozne carinske prijave za koji se plaća taksa TB 87. Podneseno je ukupno 319.934 izvoznih carinskih prijava, a za 35.805 prijava nije plaćena taksa.

Loading...
Tags

Slični članci

Back to top button
Close