USK

SKANALOZNO: A SDA protiv djece šehida

BAHATOST NA DJELU: SAMOVOLJA DIREKTORA UNSKO-SANSKIH ŠUMA PRI ZAPOŠLJAVANJU!

Kao i svake godine ŠPD „Unsko-sanske šume“ doo Bosanska Krupa prima sezonske radnike kako bi na vrijeme realizirala planove poslovanja. Tako je i ove godine primljeno 17 novih visokoobrazovanih kadrova na određeno vrijeme i ovo bi svakako trebala biti pozitivna vijest. Međutim, da li je to tako?

Iz spiska prvih 12 primljenih kandidata, njih ukupno 11 su bachelor šumarstva.

Sada Vam donosimo tabelarni pregled kandidata koji nisu primljeni u radni odnos

Loading...

Dakle, ukoliko pogledamo prvih 12 primljenih kandidata vidjet ćemo da niti po jednom kriterijumu (stepenu obrazovanja, radnom iskustvu, položenom stručnom ispitu) ne bi trebali biti primljeni u radni odnos prije kandidata koji nisu primljeni (Mehrudine i Amela).

Također, Mehrudina i Amel imaju preko dvije godine radnog iskustva, koje im prema Zakonu o šumama omogućava zaduženje doznačnog čekića i samostalan rad u šumi, dok svi navedeni kandidati ispod 2 godine radnog iskustva imaju mogućnost rada isključivo uz mentorstvo starijih inžinjera šumarstva. Ukoliko je cilj primanja sezonskih radnika bio sustizanje realizacije planova poslovanja postavlja se pitanje zašto je direktor primio inžinjere koji mu ne mogu pomoći u tome a nije primio one koji bi mogli?!

Da stvar bude još žalosnija, Amel Pašić (kandidat koji nije primljen) je dijete šehida i po tom osnovu bi trebao biti prioritet prilikom zapošljavanja (član 22. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, sl. glasnik broj 3. godina IX, sl.glasnik broj 1. godina XIII).

Kao što možemo vidjeti, ne samo da nije bio prioritet nego čak nije bio u ravnopravnom odnosu iz razloga koji je poznat samo direktoru Kaljikoviću. Amel se školovao od invalidnine majke, a kosti svog oca nikada nije pronašao da ga dostojno ukopa.

Pomalo je još apsurdniji izgovor za odbacivanje prijave i drugog najboljeg kandidata (Mehrudina Imamović). Nju je direktor Kaljiković odbacio zbog činjenice da je kao kandidat bila trudna. Jasno je da funkcionerima A SDA mladi, djeca šehida pa i buduća pokolenja ništa ne znače. Žalosna je činjenica da su od nekih kandidata sasvim otvoreno tražili i novac.

I taman, na kraju kad smo pomislili da ne može biti gore, ono nova bahatost direktora Kaljikovića. Ovog puta direktor Kaljiković se nije ogriješio samo o dijete šehida, o mladu majku, nego i o Zakon o šumama USK. U čemu je riječ? Uprava društva na čelu sa Kaljikovićem je dodijelila ugovore o radu Projektanta u visokim šumama bachelorima šumarstva?!

Šta kaže Zakon o šumama po ovom pitanju vidjet ćemo u nastavku teksta (službeni glasnik Unsko-sanskog kantona, godina XVI – broj 22 od 10.08.2012. Bihać). Član 13. (projekat za izvođenje) Projekat za izvođenje mogu izrađivati diplomirani inžinjeri šumarstva/masteri šumarstva sa položenim stručnim ispitom. Korisnik šuma određuje lice za izradu projekta. Član 14. (Doznaka stabala za sječu) Doznaku stabala za sječu u državnim šumama može vršiti diplomirani inžinjer šumarstva/master šumarstva sa položenim stručnim ispitomkoga odredi korisnik šuma. Izuzetno, doznaku stabala za sanitarnu sječu i doznaku stabala u izdanačkim šumama može vršiti bačelor šumarstva ili šumarski tehničar sa najmanje pet godina radnog iskustva u struci koga odredi korisnik šuma.

Poanta ovog teksta je zapravo da niko od primljenih kandidata nezadovoljava kriterije za posao koji im je dodijeljen, a dva kandidata koji zadovoljavaju sve uslove su odbačeni.

Postavlja se na kraju i pitanje šta će na dokumentirano bezakonje u US – šumama poduzeti nadležna inspekcija i tužilaštvo, a već su cijeli predmet dobili na uvid. U našem narednom tekstu ćemo dokumentirati kako se u ovom javnom preduzeću zapošljavalo putem interneta i društvenih mreža, a za uzvrat novac nošen merhametli direktoru u Cazin.

 

 

Pise inmedia.ba

Loading...
Tags

Slični članci

Back to top button
Close