BiH

Raspisali oglas za prijem radnika, zaposlili – bivšeg direktora

Veterinarska stanica u Sarajevu, finansirana iz Budžeta Kantona Sarajevo, raspisala je 15. maja 2019. godine Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, za mjesto veterinara na terenu. Jedan od prijavljenih bio je i sagovornik portala Interview.ba, čiji identitet je poznat redakciji, koji je ispunjavao sve uslove.

Kako je rekao, ovo je prvi javni oglas za mjesto veterinara koji je objavljen u poslijeratnom periodu za ovu ustanovu. Iako je ispunjavao sve uslove, odgovor nikada nije dobio. Tragom ovih informacija, novinari su odlučili odgovor potražiti od ove institucije i došli do (ne)običnog podatka – bivši direktor radi trenutno radi kao veterinar u ovoj ustanovi.

To mu je omogućeno aneksom njegovog potpisanog ugovora u vrijeme obavljanja direktorske pozicije, koji mu garantuje radno mjesto u stanici – kao veterinara i to na neodređen period. Korektno i prema zakonu.

Loading...

Izvor pomenutog informacija je objasnio da je tražio podatke o ovom javnom oglasu, te je dobio neslužbenu informaciju da je bivši direktor Almir Džanković zaposlen upravo na ovoj poziciji. Javni oglas je poništen 6. juna 2019. godine, kada je Džanković smijenjen, a njegovu poziciju je preuzeo Nirves Bulaja koji u ovoj instituciji trenutno radi kao vršilac dužnosti direktora.

Ubrzo su novinari poslali drugi dopis ovoj ustanovi, u kojem su pitali prema kojem javnom oglasu je Džanković zaposlen, te su tražili i uvid u dokumentaciju. Sadašnji direktor Bulaja je kontaktirao telefonski, te je prema dogovoru uputio i mail kao odgovor na novinarsko pitanje. Pojasnio je da je Džanković 20. juna 2018. godine potpisao aneks ugovora sa Nadzornim odborom Veterine. Naime, on definiše da „u slučaju isteka mandata, ostavke, razrješenja, prestanka radnog odnosa po drugom osnovu ili nastupanjem smetnji za obavljanje funkcije člana Uprave u skladu sa Zakonom, Almir Džanković će se angažovati po ugovoru o radu na neodređeno vrijeme u VTA Vogošća“.

Bulaja je pojasnio i da je došlo do reorganizacije, prema kojoj je bilo potrebno popuniti mjesto u Trnovu, te je sklopljen ugovor sa Džankovićem na neodređeno vrijeme.

Da li sporan aneks kao izmjena ugovora ili sama činjenica da pojedinci imaju obezbijeđena mjesta u javnim institucijama do kraja radnog vijeka, upitana je struka.

Advokata Ifeta Ferageta novinari su pitali da li je ovim aneksom došlo do zloupotrebe položaja, a on je odgovorio da zakon takve situacije definiše kao iskorištavanje položaja službene ili odgovorne osobe, zatim prekoračenje granica službenog položaja, te neizvršenja službene dužnosti.

– Prema mom mišljenju, ovdje bi se moglo raditi o iskorištavanju službenog položaja na način da se zanemaruju interesi javne ustanove i čovjek koji se prima za poziciju direktora, a ujedno se preuzima obaveza. Sada zamislite da svakog direktora u svakoj javnoj ustanovi primite na ovakav način, automatski zatvarate prostor za mene, za vas, bilo koga – rekao je on.

Loading...
Tags

Slični članci

Back to top button
Close