BiH

KAKO IDE ZAPOŠLJAVANJE U BIH: Svi ispunili uslove, ali je primljena “Šemsina kćerka” (VIDEO)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mlada pravnica Jasmina Šehić je prošle godine izabrana za javnu pravobraniteljicu Općine Jablanica. Lokalni sud i ombudsmeni su utvrdili da konkurs nije bio regularan.

Tokom izbora pravobranioca nisu postojali kriteriji za ocjenjivanje kandidata pa komisija nije obrazlagala čime se vodila prilikom ocjenjivanja. Uz stepen obrazovanja i stručno iskustvo, komisija je bodovala i odgovore kandidata o ličnim podacima, kao i njihovo poznavanje oblasti pravobranilaštva. Šehić je za skoro svaki odgovor dobila najviše ocjene, piše Centar za istraživačko novinarstvo BiH.

„Meni lično i još nekim kandidatima davali su ocjene 4 na pitanje ime, prezime i datum rođenja i bračni status“, rekao je novinarima Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) Sean Buturović, konjički pravnik i advokat.

Komisija za imenovanje, koju su činili uposlenici Općine Jablanica i kolege Jasminine majke Šemse Šehić, nije vodila zapisnik pa odgovori kandidata nisu ostali zabilježeni.

Nakon završetka konkursa četvero kandidata se žalilo na proceduru Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine (BiH) koja je preporučila da se konkurs poništi. Isto je presudio i Općinski sud u Konjicu, ali se još čeka drugostepena odluka Kantonalnog suda u Mostaru.

Između sedam kandidata Jasminu Šehić su za pravobraniteljicu Općine Jablanica, kao članovi Komisije za imenovanje, izabrale radne kolege njene majke (Print Screen: Službena stranica Općine Jablanica)

Majka i kćerka Šehić nisu htjele govoriti o detaljima konkursa. Šemsa Šehić je kratko rekla da nije utjecala na izbor kćerke a i Jasmina tvrdi da je sve teklo u skladu sa zakonskim procedurama.

SUBJEKTIVNO OCJENJIVANJE

Jasmina Šehić je magistrirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu 2016. godine. Nakon studija je radila u sarajevskom Narodnom pozorištu, Udruženju žrtava i svjedoka genocida, privatnoj građevinskoj firmi te u Općinskom sudu u Konjicu i advokatskoj kancelariji u Sarajevu. Na konkurs za općinskog pravobranioca u Jablanici se prijavila sa godinom pripravničkog staža i dvije i po godine iskustva u struci.

Komisiju za imenovanje pravobranioca je formirao općinski načelnik Salem Dedić: predsjednica je bila Amela Muratović, a članovi Amra Nuhić, Belma Ćemić, Dženan Mulahasanović i Šerif Buturović. Svi su uposlenici Općine i kolege Jasminine majke Šemse koja je sekretarka Općinskog vijeća.

Osim općih uvjeta da moraju biti neosuđivani, punoljetni građani BiH koji se ne terete zbog ratnih zl*čina i nisu otpuštani iz državne službe, kandidati su za izbor pravobranioca morali ispunjavati i posebne uvjete: da su pravnici sa položenim pravosudnim ispitom i najmanje dvije godine iskustva u struci, da nisu članovi političke stranke i da nemaju privatne interese koje bi mogli ostvariti pozicijom pravobranioca.

Na konkurs se prijavilo sedam kandidata i svi su zadovoljili formalne uvjete konkursa. Šehić je nakon intervjua dobila najvišu konačnu ocjenu od Komisije. Međutim, nije jasno na osnovu kojih kriterija su stručna i lična pitanja bila bodovana.

„Evo, da nisam aplicirao na konkurs u Jablanici, ja ne bih znao da ne znam ni kako se zovem“, kaže za CIN Sean Buturović.

 

Izvor usn.ba

Share.