USK

“Investicije u prošloj godini u Bosanskoj Krupi iznose 3.795.000 KM “

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Početak kalendarske godine vrijeme je kada se analiziraju rezultati iz prethodne i na temelju toga prave planovi za daljnja djelovanja. Općinski organ uprave Bosanska Krupa na čelu sa načelnikom Arminom Halitovićem tim analizama pristupa vrlo posvećeno i detaljno.

Ukoliko se uzme u obzir stvarno stanje u BiH i sagleda sve ono što je urađeno u Bosanskoj Krupi, onda stanovništvo ove općine može biti zadovoljno. Kazao je to između ostalog načelnik Općine Bosanska Krupa gostujući u emisiji Radija Bosanska Krupa. Govorio je o investicijama u prošloj godini vrijednim 3.795.000 KM i planovima za tekuću godinu.

Radili se putevi, mostovi, vodovodni sistemi, školski objekti, razvijale poslovne zone…

Sumirajući sve ono što je urađeno u protekloj godini kazao je da je Bosanska Krupa imala uspješnu godinu u smislu projekata, stabilnosti budžeta, saradnje između Općinskog načelnika i Općinskog vijeća.

„U 2018. godini u općini Bosanska Krupa smo imali 3.795.000 KM investicija. Od tog iznosa samo u rekonstrukciju i asfaltiranje lokalnih puteva je uloženo 1.850.000 KM, izgradnju vodovodnog  sistema skoro 300.000 KM, u 12. i 13. fazu izgradnje potoka Kalender i kolektor u ul. Dana nezavisnosti 112.000, u školske objekte oko 55.000, sanaciju klizišta oko 100.000 maraka, za razvoj i unapređenje Poslovne zone „Pilana“ 203.000 KM, a onda u cilju nastavka razvoja „Pilane“ i kupovina Krupatransa u visini od 380.000 maraka. Jedan po jedan projekt bi bilo teško nabrojati, ali radilo se na projektima. Neki su završeni, neki uveliko traju, a neki su pripremljeni i njihova realizacija će se odvijati u 2019. godini“, istakao je načelnik Halitović.

Načelnik kaže da se moglo i više učiniti da u kantonalnim i federalnim institucijama ima više svijesti kada su u pitanju potrebe općine Bosanska Krupa.

„Uzmete li u obzir da od kantonalne Vlade u skoro četiri godine nismo imali skoro nikakvu podršku mi smo dobro i napravili. Reći ću vam podatak da privrednici općine u kanton, po osnovu poreza na dobit, za godinu dana uplate blizu tri miliona maraka. Od tih sredstava vrlo malo se vrati u Bosansku Krupu“, pojašnjava načelnik.

U svrhu proširenja „Pilane“ Općina kupila imovinu „Krupatransa“

Općina Bosanska Krupa je u decembru kupila zemljište sa pripadajućim objektima vlasništva dd „Krupatrans“ p.o. Bosanska Krupa u stečaju. Riječ je o površini od 15.221 m² na koju će se uskoro proširiti Poslovna zona „Pilana“. Imovina „Krupatransa“ kupljena je po cijeni od 380.525 KM koja su bila osigurana u budžetu za 2018. godinu.

„Kupovinom ŠIPAD-a i pokretanjem  PZ „Pilana“, što nas je koštalo 1.250.000 KM, htio to ko priznati ili ne, mi smo ostvarili  velike benefite i velike prihode. Meni vole reći kako sam rasprodao sve. Jesmo, prodali smo parcele koje su kupili privrednici, zaposlili naše sugrađane i uredili to područje, uklonili ružnu sliku koja vas je čekala pri ulazu u grad. Zapravo, sve priče koje pričaju zlonamjerni jezici padaju u vodu onog momenta kada prođete kroz PZ „Pilana“ i kada vidite koliko ljudi u toku dana uđe i iziđe iz poslovne zone. Poučeni ovom dobrom praksom mi nastavljamo raditi na proširenju „Pilane“ kupovinom Krupatransa i kupovinom „Una-om“. Evo nakon dvije i po godine rješavanja imovinsko-pravnih poslova okončali smo proceduru i petog decembra kupili Krupatrans. Već smo imali posjetu jedne renomirane njemačke firme, jake u metalnoj industriji. Međutim oni se nisu zanimali samo za Krupatrans, razgovarali smo mi i o PZ „Vatreni mlin“. Još uvijek ne znam pa vam mnogo detalja i ne mogu reći, ali zainteresovani jesu. Ja se iskreno nadam da bi sa proljećem već mogli imati i prve objekte u izgradnji u području Krupatransa. Što se tiče PZ „Vatreni mlin“ u toku je izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu, dakle za saobraćajnice, kanalizaciju, struju i sve ono što je neophodno da ima uređena poslovna zona prije no što bude ponuđena potencijalnim investitorima. Očekujem da bi dokumentacija do februara mogla biti pripremljena, sredstva imaju spremna. Tako da ćemo onda ići sa raspisivanjem javnog poziva za izvođača radova na infrastrukturi. Najvjerovatnije da će nam partner biti UNDP i MEG projekt“, naglašava načelnik Halitović.

Najviše uloženo u putnu infrastrukturu, značajan doprinos dalo stanovništvo

Najveći iznos sredstava u prošloj godini uložen je u putnu infrastrukturu. Obezbijeđena su iz više izvora, za dio se Općina kreditno zadužila, a dio izdvojila iz vlastitog budžeta i osigurala kroz IFAD. Posebno treba naglasiti značajan doprinos stanovništva.

Share.