Vijesti

HRT, RTL, Nova TV i FOX bi mogli imati monopol u mjerenju gledanosti hrvatskih programa

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) javne nabave odlučila se 21.maja na zanimljiv potez te je poništila odluku HRT-a. Neobično u cijeloj priči je da je DKOM poništio odluku o poništenju konkursa

Naime, državna televizija je 18. januara raspisala javni konkurs u kojemu se tražila vanjska firma koja će biti zadužena za “kontinuirano istraživanje gledanosti”, a 3. maja je HRT poništio vlastitu odluku. Na spomenuti konkurs se prijavila firma AdScanner d.o.o. iz Zagreba te se ista firma žalila na odluku HRT-a da poništi konkurs jer su smatrali da ispunjavaju sve uvjete te da nije zakonito prekinuti konkurs nakon što su već primljene prijave koje ispunjavaju sve zadane uvjete.

Drugim riječima, HRT je raspisao konkurs,primio  prijave firmi  koje su smatrale da mogu odraditi taj posao, a državna televizija je onda dva i po mjeseca poslije objave zaključila da prekine tu javnu nabavu. U firmi AdScanner, na čelu s direktorom Kristianom Uweom Ćurkovićem, bivšim predsjednikom Uprave H1 Telekoma, procijenili su da takvo ponašanje nije u skladu sa zakonom, a s njihovim zaključkom se složio i DKOM.

Portal Direktno je u posjedu rješenja DKOM-a koje nalaže HRT-u da se konkurs mora ponoviti i da se  AdScanner d.o.o. mora nadoknaditi nešto više od 15 hiljada kuna troškova žalbenog postupka. Međutim, rješenje otkriva i argumente zbog kojih je HRT, prije uplitanja DKOM-a, procijenio da je potrebno povući vlastiti konkurs.

Kako se vidi iz rješenja, HRT i najjače komercijalne televizije na području Hrvatske (Nova TV d.d., RTL Hrvatska d.o.o. i FOX Networks Group Bulgaria) započele su proces osnivanja “pravne osobe koja će nabavljati uslugu istraživanja gledanosti programa”. U prijevodu, medijske kuće su u postupku osnivanja udruženja koja će nabavljati podatke o gledanosti za sve televizije s emitiranjem na području cijele Hrvatske, što će, kako piše u objašnjenu HRT-a, smanjiti njihove troškove, ali povećati kvalitetu, nepristranost i transparentnost mjerenja.

Loading...

Zanimljivo je da bi jedan od osnivača novog udruženja trebala bi biti i Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA), a u tekstu se navodi i da se već sklopio “okviran sporazum” s društvom AGB Nielsen d.o.o., firmom koja nosi ime po najjačoj korporaciji na tržištu mjerenja gledanosti i svojevrsnom sinonimu za tu djelatnost. Također, HRT je kao dokaz da je bilo opravdano poništiti konkurs priložio ispis e-poruka Lane Stjepanović iz HURA-e u kojemu je sadržan zapisnik sastanka održanog 20. marta na kojem su sudjelovali predstavnici gore spomenutih televizija. Iz te korespondencije je jasno da su se tvrtke već usuglasile oko statuta, predsjednika i dopredsjednika novog udruženja. 

Također, potvrđeno je da je s osnivanjem nove udruge upoznata i Vlada RH jer je u martu proslijeđen upit u Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo kulture o tome smije li HRT sudjelovati u osnivanju takve pravne osobe.

Čini se da u Vladi nisu vidjeli problem jer je, uz osmišljeni statut te izbor potencijalnog predsjednika i dopredsjednika, proces već ušao u završnu fazu.

Međutim, postavlja se pitanje kako će se regulisati potencijalni monopolistički status tog udruženja i proces kojim će se birati firma koja će napraviti mjerenje gledanost.

Podsjećamo, Agencija za elektroničke medije je prije davala podatke o gledanosti, ali je tu praksu prekinula u septembru 2018. godine kad je istekao ugovor s gore spomenutom firmom AGB Nielsen, a ugovor nije produžen jer su zaključili da je “potrebno u mjerenja uključiti ne samo nakladnike koji imaju koncesiju već i sve nakladnike i pružioce medijskih usluga koje nadzire“.

“Da bismo predočili što precizniju sliku stanja, nastojat ćemo u mjerenja uključiti pružioce medijskih usluga koji distribuiraju sadržaj putem IPTV, kabelskih operatora, kroz platforme OTT-a, Interneta, videoteka na zahtjev ili usluga sadržaja na zahtjev s ili bez pretplatničkog odnosa”, pojasnili su tada u Agenciji za elektroničke medije.

Kao što je vidljivo iz rješenja DKOM-a, HRT je uvjeren da im, nakon osnivanja famozne udruge, usluge tvrtke AdScanner i ostalih poduzeća u toj branši neće direktno trebati. DKOM je odlučio da se ovaj konkurs mora ponoviti, ali realno je za pretpostaviti da će to biti zadnji put da ga HRT raspisuje.

 

 

 

Izvor face.ba

Loading...
Tags

Slični članci

Back to top button
Close